Členové výboru

Plný název organizace: Kynologický klub Hlučín – Rovniny (Základní organizace č. 20603 Moravskoslezského kynologického svazu)
Sídlo ZO: Hlučín, Rovniny 1729
IČ: 47815175
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna, 171914712/0300
E-mail: info@kkhlucin.cz

Předseda: Mgr. Lenka Štverková
Místopředseda: Mgr. Tomáš Marek
Pokladník: František Valík
Výcvikářka: Mgr. Lenka Štverková
Hospodář: Zuzana Jonešová
Revizní komise: Ing. Jana Stará

Barley z Atarova sadu